Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

Kongressens presentationer

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Vetenskapligt program

Måndag 9 juni:
Vägtransportsystemet, väghållare, partners, brukare


Resor och transporter dominerar vår livsstil. Hur samarbetar tran-sportsystemets olika parter - de som reser och transporterar, de som bygger, sköter eller driver transportsystemet, myndigheter och enskil-da - för att klara de krav detta ställer på oss?

Kongressen öppnas med en blick på Nordens roll i hela Europas, och världens transportsystem, för att därefter belysa människans roll som aktör i och föremål för transportsystemets verksamhet. Sessionerna behandlar den förnyelse som skett - i synen på kunden, i väghållning-ens marknad, i kraven på kompetens och kunnande, i datahante-ringen, i forskningssamarbetet. Vi analyserar också stadsförnyelsens tankegångar.

Läs kongressens tidsschema
Läs måndagens programschema (pdf)

Måndagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
KOMPETENS UTAN GRÄNSER Öppning Sal 5
MÄNNISKAN I CENTRUM Plenum 1 Sal 5
KUNDER - FRÅN HINDER TILL RESURS Session 1 Sal 5
NYA ROLLER – NYA KOMPETENSER Session 1 Sal 3A
EN GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD (eng) Session 1 Sal 3B
VEGKAPITALEN – HVA BETYR DEN FOR BRUKERNE OG SAMFUNNET? Session 1 Sal 3C
GRÆNSELØS IT – EN REJSE I NORDEN Session 2 Sal 5
TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 2 Sal 3A
MERA SAMARBETE - TILL NYTTA FÖR FORSKNINGEN? (eng) Session 2 Sal 3B
KONTRAKTSTYPER Session 2 Sal 3C


Tisdag 10 juni:
Vägtransportsystemets produkter, tjänster och effekter


Andra dagen behandlar vägtransportsystemets produkter och tjänster och de effekter de har. Säkerheten har huvudrollen i plenum och fyra sessioner. Men också de samhälleliga och ekonomiska grunderna för våra beslut, både som väghållare och väganvändare, tas upp, liksom följderna för miljö och samhälle av de beslut vi fattar.

Läs tisdagens programschema (pdf)

Tisdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET Session 3 Sal 5
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 3 Sal 3A
SÄKRA TUNNLAR FÖR MILJÖ OCH TRAFIK (eng) Session 3 Sal 3B
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL Session 3 Sal 3C
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER Plenum 2 Sal 5
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA Session 4 Sal 5
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET? Session 4 Sal 3A
NATURA 2000 OCH VÄGPLANERING: ERFARENHETER MED DEN SKÄRPTA TOLKNINGEN AV HABITATDIREKTIVET (eng) Session 4 Sal 3B
GRENSELØSE DATA Session 4 Sal 3C
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL Session 5 Sal 5
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT? Session 5 Sal 3A
VINTERUNDERHÅLL FÖR OPTIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET (eng) Session 5 Sal 3B


Onsdag 11 juni:
Framtidens behov och utmaningar


Vi avslutar kongressen med att se framåt - inte bara för de närmaste fyra åren, som för oss till Reykjavik i 2012, utan långt vidare, med perspektiv på de stora utmaningar energin och klimatet ställer oss inför. Skall den intelligenta teknologin, nya fordonstyper eller rentav ett nytt transportsystem hjälpa oss att svara på dem? Men samtidigt måste vi finna svar också på närliggande frågor, som hur vi får nya medarbetare i branschen, hur vi stöder innovation och förnyelse.

Läs onsdagens programschema (pdf)

Onsdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
ITS BIDRAGER TIL SIKKERHED Session 6 Sal 5
TEKNIKK OG LOGISTIKK FOR BEDRE HELSE - HVORDAN LØSE FORURENSINGSPROBLEMER I BYER? Session 6 Sal 3A
ERFARENHETERNA AV PPP-AVTAL VISAR FRAMÅT (eng) Session 6 Sal 3B
VÄGAR FOR FREMTIDENS FORDON Session 6 Sal 3C
BYGG OG ANLEGG – EN BRANSJE FOR DEG Session 7 Sal 5
KLIMATFÖRÄNDRINGAR Session 7 Sal 3A
KONKURRERANDE NÄTVERK I NORRA EUROPA (eng) Session 7 Sal 3B
NORDISK FORSKNINGSKONKURRANSE I ASFALTTEKNOLOGI Session 7 Sal 3C
VAD KÖR VI MED OCH VAD KÖR VI PÅ I FRAMTIDEN Plenum 3 Sal 5
VÄGEN FRAMÅT Avslutning Sal 5
Nyheter

Anmäl dig till kongressen
Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi