Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 4: Samhällsekonomi - Vad är alternativet?

Hjalmar Strömberg: Sammanfattning av seminarieserien om
samhällsekonomi i teori och praktik

Åsa Vagland: Redovisning av slutsatserna om det ideala
beslutsunderlaget

Paneldebatt med förberedda frågor:
• Ska vi använda samhällsekonomiska beslutsunderlag?
• Om inte, vad är alternativet?
• Hur ska vi förbättra dem eller det alternativa beslutsunderlaget?

Niels Buus Kristensen:
Teoretikerns syn på det samhällsekonomiska beslutsunderlaget

Peo Nordlöf:
Praktikerns syn på det samhällsekonomiska beslutsunderlaget

Arvid Strand
:
Kritikerns syn på det samhällsekonomiska beslutsunderlaget

Eeva Linkama
:
Beslutsfattarens syn på det samhällsekonomiska
beslutsunderlaget


Moderator: Hjalmar StrömbergTisdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET Session 3 Sal 5
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 3 Sal 3A
SÄKRA TUNNLAR FÖR MILJÖ OCH TRAFIK (eng) Session 3 Sal 3B
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL Session 3 Sal 3C
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER Plenum 2 Sal 5
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA Session 4 Sal 5
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET? Session 4 Sal 3A
NATURA 2000 OCH VÄGPLANERING: ERFARENHETER MED DEN SKÄRPTA TOLKNINGEN AV HABITATDIREKTIVET (eng) Session 4 Sal 3B
GRENSELØSE DATA Session 4 Sal 3C
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL Session 5 Sal 5
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT? Session 5 Sal 3A
VINTERUNDERHÅLL FÖR OPTIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET (eng) Session 5 Sal 3B


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi