Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 


 

 

 
Suomi|English

Plenum 3:
Vad kör vi med och vad kör vi på i framtiden?

Framtiden innehåller krav på förbättring av mobilitet för människor och gods. Samtidigt stiger kraven på allt säkrare och miljövänligare trafiksystem. Vad är man beredd att satsa de begränsade resurserna på? Kan man se nya alternativa lösningar eller hotbilder som ändrar strategierna. Hur förändras eventuellt vägtrafikens roll i trafiksystemet?

Pertti Lahdenperä: Framtidens arbetssätt
Per-Olov Karlsson och Olle Rosén: Ny samarbetsmodell
Steen Höyer: Fremtidens vej: vejens rum og scenografering
Thorsteinn Sigfusson: Framtidens energi

Onsdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
ITS BIDRAGER TIL SIKKERHED Session 6 Sal 5
TEKNIKK OG LOGISTIKK FOR BEDRE HELSE - HVORDAN LØSE FORURENSINGSPROBLEMER I BYER? Session 6 Sal 3A
ERFARENHETERNA AV PPP-AVTAL VISAR FRAMÅT (eng) Session 6 Sal 3B
VÄGAR FOR FREMTIDENS FORDON Session 6 Sal 3C
BYGG OG ANLEGG – EN BRANSJE FOR DEG Session 7 Sal 5
KLIMATFÖRÄNDRINGAR Session 7 Sal 3A
KONKURRERANDE NÄTVERK I NORRA EUROPA (eng) Session 7 Sal 3B
NORDISK FORSKNINGSKONKURRANSE I ASFALTTEKNOLOGI Session 7 Sal 3C
VAD KÖR VI MED OCH VAD KÖR VI PÅ I FRAMTIDEN Plenum 3 Sal 5
VÄGEN FRAMÅT Avslutning Sal 5


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi