Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 4: Grenseløse data

Sesjonen er rettet mot to grupper. Den ene er alle som eier eller bruker data i sin kjernevirksomhet innen offentlige vegmyndigheter. Den andre er private firmaer som ønsker å utvikle tjenester og produkter ved å utnytte allerede etablerte offentlige data innenfor transportområdet.

Sesjonen tar utgangspunkt i at ulike veg-, trafikk og kjøretøydata er fundament for ulike transportsystemer og tjenester, både informa-sjonssystemer og driftssystemer. Dette er data som offentlige veg myndigheter bruker og har ansvar for og som også kan utnyttes av andre offentlige eller private aktører og av publikum. Det gis et innblikk i hva som menes med ”grenseløse data”, og hvordan data kan gjenbrukes, dersom grensesnittet er åpent. Sesjonen peker på muligheter og behov for gjenbruk av data mellom organisasjoner, aktører og land. Eksempler viser hvilken nytte det er i slik gjenbruk, hvilke krav næringslivet stiller til myndighetene for at disse dataene skal kunne gjenbrukes og hvilke andre krav som gjelder.

Noen vil spørre om data må gjøres ”grenseløse”, eller om myndighetene har noe valg? Andre spørsmål er hva som kreves? EU's direktiv 2003/98 og Inspire-direktivet omtaler gjenbruk/videre bruk av offentlig informasjon. Flere vegmyndligheter arbeider strategisk for å imøtekomme disse direktivene og forbereder arbeidet med å gjøre sine data tilgjengelige for gjenbruk. Det Danske Vejdirektoratet vil gi noen svar på dette.

NVF11´s utvalgsleder Liv Nordbye innleder med referanse til sin Masteroppgave i Business Administration ved East London University og et lite utdrag fra foredraget med tittel ”Managing public data”- choices and challenges”, tidligere presentert ved ITS-World congress i Beijing okt. 2007.

De tre eksemplene er fra næringslivet og er representert ved:
• Svenske Combitech v/ prosjektleder Maria Jernbäcker, som vil presentere forsknings- og samarbeidsprosjektet Smart mobil reiseguide, som vil bruke data fra mange kilder.

• Norske Norkart AS v/ forretningssjef Rune Haddal, som presenterer den etablerte WEB-Atlas WEB-tjenester på geografiske data, med data gjennom 12 ulike kontrakter.

• Finske Vianova Systems Finland Oy v/ direktør Heikki Halttula, som presenterer tap og muligheter til besparinger ved hjelp av overføring av data grenseløst mellom offentlige organisasjoner og mellom land.

Det Danske Vejdirektorats Anne Kjølhede Revald vil omtale det Danske Vejdirektoratets implementering av Viderebruksdirektivet og INSPIRE-direktiv som en del av Strategien for digitalisering av det Danske Vejdirektoratet

Diskusjon, oppsummering, avslutning
Tisdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET Session 3 Sal 5
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 3 Sal 3A
SÄKRA TUNNLAR FÖR MILJÖ OCH TRAFIK (eng) Session 3 Sal 3B
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL Session 3 Sal 3C
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER Plenum 2 Sal 5
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA Session 4 Sal 5
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET? Session 4 Sal 3A
NATURA 2000 OCH VÄGPLANERING: ERFARENHETER MED DEN SKÄRPTA TOLKNINGEN AV HABITATDIREKTIVET (eng) Session 4 Sal 3B
GRENSELØSE DATA Session 4 Sal 3C
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL Session 5 Sal 5
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT? Session 5 Sal 3A
VINTERUNDERHÅLL FÖR OPTIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET (eng) Session 5 Sal 3B


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi