Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  
 

 

Suomi|English

Kongressanmälan

Online-anmälan
Fyll i blanketten

Ifall det är problem med online-anmälan
kan denna pdf skrivas ut och ifyllas. Sänd den till kongressekretariatet via fax eller e-post. 

Anmälan kan enklast göras på hemsidan och då får du genast en bekräftelse till den e-postadress som du angivit i din anmälan. Anmälningsblanketten kan även skickas per post eller fax till kongressekretariatet, vars kontaktuppgifter finns på blanketten.

Om du har frågor angående anmälningssättet ber vi dig
kontakta kongressbyrån:

E-post: vianordica2008@congrex.fi

Postadress:
CONGREX/Blue & White Conferences Oy
PB 81
00371 Helsingfors
Finland
Fax: +358 9 560 75020

 

Nyheter


Anmäl dig till kongressen
Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi