Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  
Suomi|English

Kontakt

Frågor gällande Via Nordica 2008 kan riktas till
adressen
info@vianordica2008.fi.

På dina frågor svarar även
Nordiska Vägtekniska Förbundet
nvf@finnra.fi samt
Congrex/Blue & White Conferences Oy vianordica2008@congrex.fi  

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi