Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 1: Nya roller - nya kompetenser

Sessionen kommer att utgå från Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad-vision 2015. Målet med sessionen är att ge deltagarna en djupare förståelse för de nya kompetenserna 2015.

Vilka åtgärder måste man egentligen ha vidtagit med tanke på beställare, utförare och undervisnings/forskningsinstitut?

Temat behandlas i smågrupper enligt learning café-metoden. I diskussionen deltar personer från NVF:s utskott 12 för att anteckna och leda diskussionen. Grupperna funderar under vägledning över frågor som ställts på förhand. Frågorna gäller utveckling av kompetenserna inom branschen samt möjligheterna till utbildning/ andra metoder. Sammanfattningar av diskussionerna visas på utställningsavdelningen. På avdelningen ordnas vid behov fortsatta diskussioner med given tidsplan.

Vi begränsar antalet deltagare till under hundra för att gruppdiskussionen ska fungera och resultaten kunna antecknas.

Hopeavuori Jukka, Finland: 
Introduktion till temat och learning cafe-arbetsmetoden


"Inträdesbiljetter" till sessionen delas ut vid infon.

 

Måndagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
KOMPETENS UTAN GRÄNSER Öppning Sal 5
MÄNNISKAN I CENTRUM Plenum 1 Sal 5
KUNDER - FRÅN HINDER TILL RESURS Session 1 Sal 5
NYA ROLLER – NYA KOMPETENSER Session 1 Sal 3A
EN GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD (eng) Session 1 Sal 3B
VEGKAPITALEN – HVA BETYR DEN FOR BRUKERNE OG SAMFUNNET? Session 1 Sal 3C
GRÆNSELØS IT – EN REJSE I NORDEN Session 2 Sal 5
TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 2 Sal 3A
MERA SAMARBETE - TILL NYTTA FÖR FORSKNINGEN? (eng) Session 2 Sal 3B
KONTRAKTSTYPER Session 2 Sal 3C


 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi