Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Tidsplan

För närmare uppgifter, klicka på sessionens namn.

Sessionerna markerade med (eng) är engelskspråkiga. 

 
SÖNDAG 8 JUNI PROGRAM PLATS TID
 
NORDSJÖ HAMN Teknisk tur - 16-19
GET TOGETHER
 
Sällskaps-program
 
Mäss-centrum
 
18-21
MÅNDAG 9 JUNI PROGRAM PLATS TID
 
UTSTÄLLNINGEN ÖPPNAS - Utställn. 9.30
KOMPETENS UTAN GRÄNSER Öppning 5 10-10.50
MÄNNISKAN I CENTRUM Plenum 1 5 11-12
LUNCH - - 12-13.30
ETT TILLGÄNGLIGT HELSINGFORS Teknisk tur - 13-14.30
KUNDER - FRÅN HINDER TILL RESURS Session 1 5 13.30-15
NYA ROLLER – NYA KOMPETENSER - 3A -
EN GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD (eng) - 3B -
VEGKAPITALEN – HVA BETYR DEN FOR BRUKERNE OG SAMFUNNET? - 3C -
ETT TILLGÄNGLIGT HELSINGFORS Teknisk tur - 15-16.30
GRÆNSELØS IT – EN REJSE I NORDEN Session 2 5 15.30-17
TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD - 3A -
MERA SAMARBETE - TILL NYTTA FÖR FORSKNINGEN? (eng) - 3B -
KONTRAKTSTYPER - 3C -
STADENS MOTTAGNING
 
Sällskaps-program
 
Stads-huset
 
18.30-20
TISDAG 10 JUNI PROGRAM PLATS TID
 
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET Session 3 5 8.30-10
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD - 3A -
SÄKRA TUNNLAR FÖR MILJÖ OCH TRAFIK (eng) - 3B -
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL - 3C -
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER Plenum 2 5 10.30-12
LUNCH - - 12-13.30
ETT TILLGÄNGLIGT HELSINGFORS Teknisk tur - 13-14.30
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA Session 4 5 13.30-15
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET? - 3A -
NATURA 2000 OCH VÄGPLANERING: ERFARENHETER MED DEN SKÄRPTA TOLKNINGEN AV HABITATDIREKTIVET (eng) - 3B -
GRENSELØSE DATA - 3C -
ETT TILLGÄNGLIGT HELSINGFORS Teknisk tur - 15-16.30
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL Session 5 5 -
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT? - 3A -
VINTERUNDERHÅLL FÖR OPTIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET (eng) - 3B -
BANKETT
 
Sällskaps-program
 
Mäss-centrum
 
19-00.30
ONSDAG 11 JUNI PROGRAM PLATS TID
 
ITS BIDRAGER TIL SIKKERHED Session 6 5 8.30-10
TEKNIKK OG LOGISTIKK FOR BEDRE HELSE - HVORDAN LØSE FORURENSINGSPROBLEMER I BYER? - 3A  
ERFARENHETERNA AV PPP-AVTAL VISAR FRAMÅT (eng) - 3B
VÄGAR FOR FREMTIDENS FORDON - 3C -
BYGG OG ANLEGG – EN BRANSJE FOR DEG Session 7 5 10.30-12
KLIMATFÖRÄNDRINGAR - 3A -
KONKURRERANDE NÄTVERK I NORRA EUROPA (eng) - 3B -
NORDISK FORSKNINGSKONKURRANSE I ASFALTTEKNOLOGI - 3C -
LUNCH - - 12-13.30
VAD KÖR VI MED OCH VAD KÖR VI PÅ I FRAMTIDEN Plenum 3 5 13.30-15
VÄGEN FRAMÅT Avslutning 5 15.30-16.30
Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi