Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 3: Från väghållare till samhällsbyggare - Välfärd med samspel

Seminariets tema går ut på att beskriva hur förändringarna och utvecklingen inom vägverken och de organisationer som ansvarar för samhällsbyggandet har påverkat samhället, men också vice versa. Detta betraktas ur tre olika synvinklar: förändringar i det förflutna och dagens verksamhetsmodell, olika parters uppskattning om hur man lyckats och framtidens möjligheter.

1. Kort inledning till temat; Mauri Pukkila, Vägförvaltningen

2. Utvecklingen som lett till de nuvarande organisations-
strukturerna; Finns det en idealmodell?
;
Samuli Haapasalo, Generaldirektör FINAVIA

• Vilka externa och interna faktorer satte igång utvecklingen tio år sedan?

• Övergången till beställar-/utförarmodellen och därmed till en separation av beställar- och utförarfunktioner till olika
organisationsenheter.

• Beställarmyndigheternas nya verksamhetsmodeller.

• Hur har man hittills lyckats?

3. Näringslivets syn på förändringen; Terje Venold, Konsernsjef Veidekke AS berättar hur lyckade förändringarna har varit enligt nordiska näringslivet.

4. I vilken riktning går utvecklingen; Per Clausen, Vice Direktör Vejdirektoratet

• Vägförvaltningarnas utveckling från väghållare till
 vägtrafiksystemoperatör

• Grundandet av en trafikmyndighet

• Förändringar och olika försök på kommun- och landskapsnivå

• EU och de globala förändringstrenderna; brukarfinansiering och dess effekter.

5. Diskussion och konklusionerTisdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET Session 3 Sal 5
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 3 Sal 3A
SÄKRA TUNNLAR FÖR MILJÖ OCH TRAFIK (eng) Session 3 Sal 3B
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL Session 3 Sal 3C
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER Plenum 2 Sal 5
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA Session 4 Sal 5
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET? Session 4 Sal 3A
NATURA 2000 OCH VÄGPLANERING: ERFARENHETER MED DEN SKÄRPTA TOLKNINGEN AV HABITATDIREKTIVET (eng) Session 4 Sal 3B
GRENSELØSE DATA Session 4 Sal 3C
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL Session 5 Sal 5
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT? Session 5 Sal 3A
VINTERUNDERHÅLL FÖR OPTIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET (eng) Session 5 Sal 3B


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi