Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 6: Erfarenheterna av PPP visar framåt

ENGELSKSPRÅKIG SESSION

De nordiska länderna har använt PPP-avtal (public-private-partnership) för projektering, byggande och drift av ett antal stora vägprojekt. Avtalen innefattar funktionella specifikationer för en driftsperiod som utsträcker sig till en väsentlig del av vägens livscykel. Genomförandet kan även gälla finansiering med medel utöver den normala statsbudgeten.

Målen med nordiska PPP-avtal har bl.a. varit att möjliggöra snabbare genomförande av stora vägprojekt, effektivare utbyggnad, utveckling av drifts- och underhållsmetodik, liksom också att främja skapande och innovative lösningar med väl avvägda bonus.

Ledarna för några centrala PPP-projekt presenterar sina erfarenheter och analyserar hur man kan utveckla processens effektivitet:

- bonus
- funktionskrav
- nya tekniska lösningar
- finansieringslösningar
och en titt på PPP-avtal i framtiden:

Magnus Trollius: PPP-modellernas fördelar ur livscykelsynvinkel

Ketil Sand: Entreprenörens syn på livscykelavtal

Claus Nödgaard-Hansen: Den danska OPS-modellen

Matti Vehviläinen: Finlands livscykelavtalsmodellOnsdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
ITS BIDRAGER TIL SIKKERHED Session 6 Sal 5
TEKNIKK OG LOGISTIKK FOR BEDRE HELSE - HVORDAN LØSE FORURENSINGSPROBLEMER I BYER? Session 6 Sal 3A
ERFARENHETERNA AV PPP-AVTAL VISAR FRAMÅT (eng) Session 6 Sal 3B
VÄGAR FOR FREMTIDENS FORDON Session 6 Sal 3C
BYGG OG ANLEGG – EN BRANSJE FOR DEG Session 7 Sal 5
KLIMATFÖRÄNDRINGAR Session 7 Sal 3A
KONKURRERANDE NÄTVERK I NORRA EUROPA (eng) Session 7 Sal 3B
NORDISK FORSKNINGSKONKURRANSE I ASFALTTEKNOLOGI Session 7 Sal 3C
VAD KÖR VI MED OCH VAD KÖR VI PÅ I FRAMTIDEN Plenum 3 Sal 5
VÄGEN FRAMÅT Avslutning Sal 5


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi