Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

Utställningen är öppen:
Må 8.30 - 17.30
Ti 8.00 - 17.30
Ons 8.00 - 17.00


Meddelanden till registrerade utställare:

Brev 14 december 2007 (pdf)


Tid för uppmontering av utställningen:
7 - 8.6 kl. 07.00 - 22.00

Tid för nermontering av utställningen:
11.6 kl. 17.00 - 24.00

Avbokning av utställningsutrymme
Avbokningsavgift  50% av utställningsutrymmets pris då avbokning sker senast den 31.3. Avbokningsavgift från och med april 100 %. Avbokningen bör göras skriftligt till Congrex (se kontaktuppgifter). 


 

 

 

 


 

 

 


  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Suomi|English

Utställning

Via Nordica 2008-utställningen erbjuder en utmärkt möjlighet till att knyta kontakter med experter och beslutstagare inom vägbranschen i hela Nordeuropa. Utställningen ligger i kongresshallen, alldeles intill sessionssalarna.

De sista kvadratmetrarna säljs just nu!

Lägg även märke till möjligheten att kombinera sponsorering och utställarskap genom att sponsorera utställningshallens Internetcafé. Läs mer (pdf)  Se bild

Till online-bokningen
Utställningsområdet (pdf)

Mässervice (pdf)
FairNet (Finnexpo)

Närmare uppgifter om utställningen:
vianordica2008@congrex.fi
Via Nordica 2008
c/o CONGREX / Blue & White Conferences Oy
Tfn +358-9-5607500
Fax +358-9-56075020


Följande företag/organisationer deltar i utställningen på Via Nordica 2008:


Airstar Space Lighting, Frankrike

Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Sverige

Amparo Solutions AB, Sverige

Arctic Machine, Finland

Baltic Road Association BRA

Coralba AB, Sverige

COWI A/S, Danmark

CTH Geosynteter AS, Norge

Destia, Finland

EG-Trading Oy, Finland

Forum8, Storbritannien

Holepatch, Sverige

Kapsch TrafficCom, Sverige

Landsverk, Färöarna

Lemcon Oy Infra, Finland

Lotos Asfalt Sp. z o.o., Polen

Marioff Corporation Oy, Finland

Nordic-Baltic Road Museums

Nordic-Baltic Transportation Libraries

NVF 11 Informationssystem

NVF 12 Kompetens och utbildning

NVF 13 Organisation och styrning

NVF 21 Transportplanläggning

NVF 22 Utformning av vägar och gator

NVF 23 Transport i städer

NVF 31 Vägbyggning

NVF 32 Broar och tunnlar

NVF 33 Beläggningar

NVF 34 Vägens konstruktion

NVF 41 Drift och underhåll av vägar och gator

NVF 52 Trafiksäkerhet

NVF 53 Transportinformatik (ITS)

NVF 54 Fordon och transport

NVF Tema B Handikappfrågor

Nynas Bitumen, Sverige

Pöyry Infra Oy, Finland

Quebec 2010

Rakennuttajapalaute Rapal Oy, Finland

Ramboll Finland Oy, Finland

Rautaruukki Oyj/Ruukki, Finland

Roadscanners Oy, Finland

Samrás, Island

Samsyn, Island

Sasol Wax, Danmark

SENSYS TRAFFIC AB, Sverige

Sisu Auto Trucks Oy, Finland

SITO Oy, Finland

Skanska Infra, Finland

Statens vegvesen, Norge

Suomen 3M Oy, Finland

Swarco Finland Oy, Finland

Tekla Oyj, Finland

TETRA Chemicals Europe Ab, Sverige

Tekniska högskolan TKK, Finland

Vaisala Oyj, Finland

Vegagerdin, Island

Vejdirektoratet, Danmark

ViaCon International Ab / Oy ViaPipe Ab

Vianova Systems Finland, Finland

Via Tech, Norge

VTI, Sverige

VTT, Finland

VUOLI-projekti, Finland

Vägförvaltningen, Finland

Vägverket, Sverige

Wassara / Atlas Copco Finland, Sverige

World Road Association  PIARC

WSP Finland Oy, Finland

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi