Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008   


Suomi|English

Arrangör

Via Nordica-kongressen arrangeras av Nordiska Vägtekniska Förbundet.

Nordiska Vägtekniska Förbundet grundades år 1935 och är en sammanslutning som strävar efter att främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportsektorn genom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. NVF har över 800 aktiva medlemmar. Det viktigaste arbetet sker inom utskotten.

Läs mer på förbundets nordiska hemsida
www.nvfnorden.org.


 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen
Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi