Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 3: Säkra tunnlar för miljö och trafik

ENGELSKSPRÅKIG SESSION


1- EU-direktiv om säkerhet
Kort översikt om direktivet. Jämförelse mellan hur de nordiska länderna valt att införa direktivet och de erfarenheter som finns fram till 1 jan -08. Asger Larsen

2- Branddimensionering, säkerhetsval och lösningar
Kort om inträffade bränder och deras brandeffekter. Vad är lämplig dimensionerande brand? Sannolikhetsresonemang. Nya rön om lösningar med hög brandtålighet. Claus K. Larsen

3- Inklädnader med bättre funktionalitet
Arbetsgruppens rapport Heidi Berg

4- Drifts- och underhållsaspekter
Arbetsgruppens rapport kompletterad med senaste rönen om DoUh från de större nordiska tunnlarna. Johnny Rudolf

Därefter en diskussion med några inbjudna personer tillsammans med föredragshållarna.

Moderator: Ruth Gunlaug HaugTisdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET Session 3 Sal 5
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 3 Sal 3A
SÄKRA TUNNLAR FÖR MILJÖ OCH TRAFIK (eng) Session 3 Sal 3B
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL Session 3 Sal 3C
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER Plenum 2 Sal 5
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA Session 4 Sal 5
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET? Session 4 Sal 3A
NATURA 2000 OCH VÄGPLANERING: ERFARENHETER MED DEN SKÄRPTA TOLKNINGEN AV HABITATDIREKTIVET (eng) Session 4 Sal 3B
GRENSELØSE DATA Session 4 Sal 3C
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL Session 5 Sal 5
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT? Session 5 Sal 3A
VINTERUNDERHÅLL FÖR OPTIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET (eng) Session 5 Sal 3B


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi