Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 


 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Program

Kongressens huvudteman

Nordiska Vägtekniska Förbundet strävar i sitt arbete till att stöda utvecklingen av vägar och vägtransporten i de nordiska länderna. Traditionellt har detta gjorts med hjälp av teamwork och utbyte av erfarenheter och information inom de expertnätverk som bildas inom förbundets utskott. Under de fyra år som kongressen Via Nordica 2008 föregås av har man fäst särskild uppmärksamhet vid den pågående omstruktureringen av branschen, vid kundperspektivet samt vid samarbete mellan olika parter och transportformer inom branschen.

Via Nordica 2008-kongressen understryker dessa ämnesområden med en stark betoning på vägen mot en hållbar framtid. Kongressens motto är:

Via Nordica - Vägen framåt

Tema 1: Människan i centrum

Tema 2: Säkerhet för alla trafikanter

Tema 3: Vad kör vi med och vad kör vi på i framtiden

Tema 4: Vägen framåt


>> Tidsplan
>> Vetenskapligt program
>> Tekniska turer
>> Sällskapsprogram
>> Ledsagarutfärder

 


 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen
Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi