Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 1:
En gemensam nordisk anläggningsmarknad

ENGELSKSPRÅKIG SESSION

De nordiska väg- och banmyndigheterna har kommit överens om att genomföra ett antal projekt för att koordinera sin upphandlings-metodik, på basen av projektet Gemensam Nordisk Anläggnings-marknad (GNA), som startades av Nordiska Ministerrådet. Huvudmålet är att skapa en bättre fungerande marknad I Norden, öka effektiviteten genom nya, innovativa utförandemetoder och bättre samarbete mellan kund och leverantör.

Sessionen visar betydelsen av en gemensam nordisk och europeisk marknad och beskriver hur förslagen genomförs och hur myndigheter och företag bedömer dem.

Moderator: Anna Jokela, Vägförvaltningen, Finland

- En konkurrenskraftig nordisk och europeisk marknad - möjligheter och utmaningar
Jan-Erik Enestam, Nordiska Rådet

- En gemensam nordisk anläggningsmarknad - GNA-projektets rekommendationer
Bjørn Erik Selnes, Statens Vegvesen, Norge

- Hur kan industrin dra nytta av en gemensam nordisk marknad
Konsultens synvinkel, Axel Emil Christensen, Rambøll
Entreprenörens synvinkel, Michael Blaschko, Bilfinger-Berger

- Möjligheterna att öka produktiviteten genom nya samarbetsmetoder och ny teknologi
Svein Røed, Bjørvika-projektet, Statens Vegvesen, Norge

- Transportmyndigheternas strategier för vidare utvecklande av en nordisk och europeisk marknad
Ingemar Skogö, Vägverket, Sverige


Måndagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
KOMPETENS UTAN GRÄNSER Öppning Sal 5
MÄNNISKAN I CENTRUM Plenum 1 Sal 5
KUNDER - FRÅN HINDER TILL RESURS Session 1 Sal 5
NYA ROLLER – NYA KOMPETENSER Session 1 Sal 3A
EN GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD (eng) Session 1 Sal 3B
VEGKAPITALEN – HVA BETYR DEN FOR BRUKERNE OG SAMFUNNET? Session 1 Sal 3C
GRÆNSELØS IT – EN REJSE I NORDEN Session 2 Sal 5
TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 2 Sal 3A
MERA SAMARBETE - TILL NYTTA FÖR FORSKNINGEN? (eng) Session 2 Sal 3B
KONTRAKTSTYPER Session 2 Sal 3C


 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi