Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 6: Teknikk og logistikk for bedre helse - Hvordan løse forureningsproblemer i byer?

Sesjonen fokuserer på utfordringer og muligheter for å redusere luftforurensning og støy i byområdene. Ved å redusere dagens forurensningsnivåene oppnås bedre helsetilstand i de nordiske byer. Mange tiltak kan iverksettes for å bedre bymiljøet. Støv- og støysvak asfalt, samt mer miljøvennlig/effektiv gods- og varetransport er to aktuelle tiltak. For å iverksette kostnadseffektive tiltak må vi ha god kunnskap om hvilke stoffer og utslippskilder som gir størst negative helseeffekter. Sesjonen fokuserer derfor også på ny kunnskap om helseeffekter, blant annet konsekvenser av endrede drivstofftyper og nye krav til renseteknologi på kjøretøy.

Sesjonens første innlegg holdes av helsemyndigheten i Norge, som ser på dagens situasjon og helseutfordringene fremover. Det andre innlegget holdes av Tollpost Globe, som vurderer mulige logistiske grep for å bedre miljøet, sett fra transportbransjens side. Det tredje innlegget fokuserer på nye kunnskap og teknikk innenfor arbeidet med støv og støysvak asfalt, og holdes av vejdirektoratet i Danmark.


1 Ny utslippsteknologi og drivstofftyper - hva er helsekonse-kvensene av disse endringene i Norden? Reduseres helsefaren fremover, eller dreies fokus over på nye stoffer eller størrelsesfraksjoner?
Marit Låg, Nasjonalt folkehelseinstitutt, avdeling luftforurensning og støy. Norge

2 Miljøeffektiv logistikk - utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinstene ved mer effektiv vare- og godstransport? Hovedfokus er transport i by.
Ole A. Hagen
, direktør for Kommunikasjon og marked, Tollpost Globe, Norge

3 Erfaringer med støy- og støvsvak asfalt: ”state of the art" i Norden. Ny kunnskap og erfaringer med ulik typer asfalt. Hvilke erfaringer har vi, hvordan bruke dagens kunnskap i det videre arbeidet?
Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Danmark.
Onsdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
ITS BIDRAGER TIL SIKKERHED Session 6 Sal 5
TEKNIKK OG LOGISTIKK FOR BEDRE HELSE - HVORDAN LØSE FORURENSINGSPROBLEMER I BYER? Session 6 Sal 3A
ERFARENHETERNA AV PPP-AVTAL VISAR FRAMÅT (eng) Session 6 Sal 3B
VÄGAR FOR FREMTIDENS FORDON Session 6 Sal 3C
BYGG OG ANLEGG – EN BRANSJE FOR DEG Session 7 Sal 5
KLIMATFÖRÄNDRINGAR Session 7 Sal 3A
KONKURRERANDE NÄTVERK I NORRA EUROPA (eng) Session 7 Sal 3B
NORDISK FORSKNINGSKONKURRANSE I ASFALTTEKNOLOGI Session 7 Sal 3C
VAD KÖR VI MED OCH VAD KÖR VI PÅ I FRAMTIDEN Plenum 3 Sal 5
VÄGEN FRAMÅT Avslutning Sal 5


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi