Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 7: Konkurrerande nätverk i norra Europa

ENGELSKSPRÅKIG SESSION

De senaste två decennierna har vi upplevt en enorm satsning på att utveckla Estlands, Lettlands, Litauens och Polens transportnät. Har dessa investeringar främst inhemska motiv eller är ingår de i en allmän europeisk plan? Kompletterar norra Europas nätverk varandra eller konkurrerar de?

Frågorna besvaras av

• Direktör Valdis Lauksteins, Lettlands Vägverk: De baltiska staterna och Via Baltica
• Generaldirektör Zbigniew Kotlarek, Polens Vägverk: Det polska vägnätet - visioner och utmaningar
• Direktör Catharina Sikow-Magny, EU-komissionen: Det nordeuropeiska vägnätet
• Direktör Markus Höglund, DHL: Kundens syn

Moderator: Antti Talvitie

Onsdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
ITS BIDRAGER TIL SIKKERHED Session 6 Sal 5
TEKNIKK OG LOGISTIKK FOR BEDRE HELSE - HVORDAN LØSE FORURENSINGSPROBLEMER I BYER? Session 6 Sal 3A
ERFARENHETERNA AV PPP-AVTAL VISAR FRAMÅT (eng) Session 6 Sal 3B
VÄGAR FOR FREMTIDENS FORDON Session 6 Sal 3C
BYGG OG ANLEGG – EN BRANSJE FOR DEG Session 7 Sal 5
KLIMATFÖRÄNDRINGAR Session 7 Sal 3A
KONKURRERANDE NÄTVERK I NORRA EUROPA (eng) Session 7 Sal 3B
NORDISK FORSKNINGSKONKURRANSE I ASFALTTEKNOLOGI Session 7 Sal 3C
VAD KÖR VI MED OCH VAD KÖR VI PÅ I FRAMTIDEN Plenum 3 Sal 5
VÄGEN FRAMÅT Avslutning Sal 5


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi