Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 
 

 

 
Suomi|English

Öppning: Kompetens utan gränser

Norden och norra Europa i EU:s transportnät. Betydelsen av en fungerande infrastruktur i Norden - målet är människan och välbefin-nande, men på vilka villkor?

Ordförandens hälsning: Jukka Hirvelä
PIARC's greetings: Colin Jordan
BRA's greetings: Talis Straume
Keynote Speech - Norden i globalt perspektiv: koncernchef Björn Wahlroos
 

Måndagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
KOMPETENS UTAN GRÄNSER Öppning Sal 5
MÄNNISKAN I CENTRUM Plenum 1 Sal 5
KUNDER - FRÅN HINDER TILL RESURS Session 1 Sal 5
NYA ROLLER – NYA KOMPETENSER Session 1 Sal 3A
EN GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD (eng) Session 1 Sal 3B
VEGKAPITALEN – HVA BETYR DEN FOR BRUKERNE OG SAMFUNNET? Session 1 Sal 3C
GRÆNSELØS IT – EN REJSE I NORDEN Session 2 Sal 5
TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 2 Sal 3A
MERA SAMARBETE - TILL NYTTA FÖR FORSKNINGEN? (eng) Session 2 Sal 3B
KONTRAKTSTYPER Session 2 Sal 3C


 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi