Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 2: Kontraktstyper


Alle de nordiske landene har hatt en betydelig omorganisering og spesialisering av kontraktstyper de senere år. Det gælder både anlæg, drift og vedligeholdelse.

Kontraktstyper som viser denne spesialisering mellom bestiller og leverandør er i rask utvikling. Beskrivelse og målemetoder for funksjon og prestanda utvikles stadig, og nye kontraktstyper introduceres. Nye funksjons– og prestandabaserte kontraktstyper gir produsent /leverandør øget mulighet for teknisk/økonomisk optimalisering innenfor sitt helhetsansvar. Partneringkontrakter inden for drift og vedligehold giver bestiller og producent/leverandør en fælles mulighed for udvikling og optimering.

Denne sessionen vil konkretisere "state of the art" for kontraktstyper, –krav og målemetoder innen asfalt/beläggning, vägkonstruktion og drift/underhåll.

- Funksjonskontrakter asfalt/beleggning, Torgrim Dahl (Norge)
- Måleteknikk for funksjonskrav, Mats Wendel
 (Sverige)
- Funksjonskrav ved vegbygging, Matti Vehviläinen (Finland)
- Kontraktstyper för drift och underhåll av vägar,
Erling Kristiansen
(Danmark)

Moderator: Per Centrell


Måndagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
KOMPETENS UTAN GRÄNSER Öppning Sal 5
MÄNNISKAN I CENTRUM Plenum 1 Sal 5
KUNDER - FRÅN HINDER TILL RESURS Session 1 Sal 5
NYA ROLLER – NYA KOMPETENSER Session 1 Sal 3A
EN GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD (eng) Session 1 Sal 3B
VEGKAPITALEN – HVA BETYR DEN FOR BRUKERNE OG SAMFUNNET? Session 1 Sal 3C
GRÆNSELØS IT – EN REJSE I NORDEN Session 2 Sal 5
TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 2 Sal 3A
MERA SAMARBETE - TILL NYTTA FÖR FORSKNINGEN? (eng) Session 2 Sal 3B
KONTRAKTSTYPER Session 2 Sal 3C


 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi