Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 1: Kunder - Från hinder till resurs

Vårt huvudtema är dialogen med kunderna. Vi behandlar inspirerande sätt att ta med kunderna i väghållningens planering, realisering och utveckling.

Ärendet behandlas ur olika synvinklar, vi tar sats från kundernas egen röst och fortsätter via praktisk erfarenhet från t.ex. drift och underhåll till rekommendationer om hur dialog med kunder kan bedrivas i väghållningens olika faser. Under seminariet utnyttjas ny teknologi genom ett elektroniskt röstningssystem.

1. Kort inledning till temat. Rita Piirainen, Finland

2. Medborgarnas och näringslivets erfarenheter av problem i samband med väghållningen visas i en film. I filmen intervjuas olika kundgruppers representanter i de nordiska länderna. Representan-terna åskådliggör även paradoxer mellan brukarens verkliga behov och kundvänlig väghållning.

3. Fyra goda exempel presenteras :
o Kundorienterad drift, Finland, Anders Östergård
o Dialogstyrd drift, Sverige, Lennart Andersson
o Kunnskapsgenerering og dialog gir ikke konfliktfri planlegging, Norge, Tore Solberg
o Giv slip og giv indflydelse - at lytte til naboerne er vejen frem i det åbne land, Danmark, Andrew Langkjaer

4. Framgångsfaktorer för bra kundrelationer. Frank Hagerup, Danmark. På basen av erfarenheter från olika nordiska länder presenteras den bästa praxisen i dialogen med kunderna i väghållningens olika funktioner. Sammanfattningen av sessionen leder från bästa praxis till rekommendationer.

5. Frågor till föredragshållarna och omröstningar

6. Avslutning. Rita Piirainen

 

Måndagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
KOMPETENS UTAN GRÄNSER Öppning Sal 5
MÄNNISKAN I CENTRUM Plenum 1 Sal 5
KUNDER - FRÅN HINDER TILL RESURS Session 1 Sal 5
NYA ROLLER – NYA KOMPETENSER Session 1 Sal 3A
EN GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD (eng) Session 1 Sal 3B
VEGKAPITALEN – HVA BETYR DEN FOR BRUKERNE OG SAMFUNNET? Session 1 Sal 3C
GRÆNSELØS IT – EN REJSE I NORDEN Session 2 Sal 5
TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 2 Sal 3A
MERA SAMARBETE - TILL NYTTA FÖR FORSKNINGEN? (eng) Session 2 Sal 3B
KONTRAKTSTYPER Session 2 Sal 3C


 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi