Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Plenum 1: Människan i centrum

Ett väl balanserat och genomtänkt trafiksystem behövs för att ge samhället med medborgare och näringsliv välstånd och bärkraftig utveckling. Människan är på flera sätt i centrum:

• Människan på vägen: en mångfald av behov och krav. Mjuka trafikanter i ett hårt trafiksystem.
• Människan bakom ratten: fordonen har säkerhetsutrustning och elektroniska hjälpmedel. Har människan kapacitet att klara av systemet och dess problemsituationer?
• Människan i arbetet: behov och resurser skall via planering och fysiska åtgärder kopplas ihop till optimalt fungerande trafiksystem.

Uppstår det konflikter mellan rollerna, finns det ett lyckat samarbete eller har vi brist på samspel? För att kunna ge bättre service behöver också organisationer, samarbetsformer och kompetens utvecklas.

Hur mycket kan man kräva av en trafikant?: Sven Ove Hansson, KTH, Sverige

 

Måndagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
KOMPETENS UTAN GRÄNSER Öppning Sal 5
MÄNNISKAN I CENTRUM Plenum 1 Sal 5
KUNDER - FRÅN HINDER TILL RESURS Session 1 Sal 5
NYA ROLLER – NYA KOMPETENSER Session 1 Sal 3A
EN GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD (eng) Session 1 Sal 3B
VEGKAPITALEN – HVA BETYR DEN FOR BRUKERNE OG SAMFUNNET? Session 1 Sal 3C
GRÆNSELØS IT – EN REJSE I NORDEN Session 2 Sal 5
TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 2 Sal 3A
MERA SAMARBETE - TILL NYTTA FÖR FORSKNINGEN? (eng) Session 2 Sal 3B
KONTRAKTSTYPER Session 2 Sal 3C


 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi