Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 5: Vinterunderhåll för optimal tillgänglighet och säkerhet

ENGELSKSPRÅKIG SESSION

Sverige: Systematiskt vinterunderhåll; Gudrun Öberg
Hur allvarliga är olika olyckstyper?
Hur kan vi hjälpa fotgängare på vintern?

Finland: Att utveckla bonus for kundtillfredsställelse;
Jukka Karjalainen
Det är inte lätt att mäta tjänstens kvalitet, eller ens kvaliteten på det arbete som utförs.

Danmark: Precisionsspridning av saltlösning med munstycken och GPS-styrd spridning
Jens Kristian Fonnesbech och Jesper Dam Buch
Vintern 2005/06 använde Fyns amt 50 % mindre salt: se www.vintertrafik.dk 

Norge: Friktion med sand som värmts up med hett vatten;
Roar Stötterud
Spridning av vattenvärmd sand har nått stor framgång på mycket kalla vägar.

Tisdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET Session 3 Sal 5
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 3 Sal 3A
SÄKRA TUNNLAR FÖR MILJÖ OCH TRAFIK (eng) Session 3 Sal 3B
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL Session 3 Sal 3C
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER Plenum 2 Sal 5
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA Session 4 Sal 5
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET? Session 4 Sal 3A
NATURA 2000 OCH VÄGPLANERING: ERFARENHETER MED DEN SKÄRPTA TOLKNINGEN AV HABITATDIREKTIVET (eng) Session 4 Sal 3B
GRENSELØSE DATA Session 4 Sal 3C
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL Session 5 Sal 5
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT? Session 5 Sal 3A
VINTERUNDERHÅLL FÖR OPTIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET (eng) Session 5 Sal 3B


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi