Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 2:
Mera samarbete - Till nytta för forskningen?

ENGELSKSPRÅKIG SE
SSION

År 2008 har ett antal nordiska och europeiska FoU-samarbetsprogram slutförts eller utvärderats, till ex-empel ERA-NET ROAD och NordFoU veg&trafik. Vi bedömer och diskuterar effekten av dessa program: ger de den forskning och utveckling vår sektor behöver, eller svarar de bara på formella krav på "mera samarbete"? Är den europeiska forskningsmarknaden ett faktum? Vad ser vi om vi jämför de program som gjorts av vägmyndigheter, entreprenörer och bilproducenter? Har vi hittat de verkligt effektiva metoderna?

- En hög med projekt eller en svärm av program - lär vi oss någonsin att prioritera? Anders HH Jansson, Finland

- NordFoU veg&trafik, ett småskaligt program för omfattande systematiskt samarbete, Maria Meiner, Danmark

- ERA-NET ROAD skapar en ny ram för europeiskt
 forskningssamarbete
, Tom Warras, Finland

- Innovativ samverkan för effektiva program, Anders Lundström, Sverige

- Att finna och förverkliga de nyttiga resultaten,
Kjersti Kvalheim
Dunham, Norwegian Public Roads Administration
Måndagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
KOMPETENS UTAN GRÄNSER Öppning Sal 5
MÄNNISKAN I CENTRUM Plenum 1 Sal 5
KUNDER - FRÅN HINDER TILL RESURS Session 1 Sal 5
NYA ROLLER – NYA KOMPETENSER Session 1 Sal 3A
EN GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD (eng) Session 1 Sal 3B
VEGKAPITALEN – HVA BETYR DEN FOR BRUKERNE OG SAMFUNNET? Session 1 Sal 3C
GRÆNSELØS IT – EN REJSE I NORDEN Session 2 Sal 5
TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 2 Sal 3A
MERA SAMARBETE - TILL NYTTA FÖR FORSKNINGEN? (eng) Session 2 Sal 3B
KONTRAKTSTYPER Session 2 Sal 3C


 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi