Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Plenum 2: Säkerhet för alla trafikanter

Trafiksystemets funktion - en säkerhetsfråga:

• Människan: en avgörande faktor i trafiksäkerheten är
människan med sina begränsningar och olikheter.

• Fordonet: fordonet har tagit över en stor del av
 säkerhetsfunktionerna. Ger för bra bilar falsk säkerhetskänsla?

• Infrastrukturen: är vägnätet föråldrat för dagens bil.
Kan infrastrukturen kommunicera med förare och bil på ett sätt som höjer säkerheten?

Utvecklas interaktionen människa, fordon och infrastruktur optimalt? Blir någon grupp, t.ex. de som rör sig utanför fordonen, mindre beaktad? Hur ser 0-visionen ut idag?
 

Moderator: Claes Tingvall, Vägverket, Sverige 
Bente Skjetne, Statens vegvesen, Norge: Universell utformning
Sami Koskinen, VTT, Finland:Den skannande bilen
Einar Gudmundsson, Island: Hur man påverkar förarens körsätt till förmån för trafiksökerhet och miljö?
Tisdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET Session 3 Sal 5
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 3 Sal 3A
SÄKRA TUNNLAR FÖR MILJÖ OCH TRAFIK (eng) Session 3 Sal 3B
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL Session 3 Sal 3C
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER Plenum 2 Sal 5
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA Session 4 Sal 5
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET? Session 4 Sal 3A
NATURA 2000 OCH VÄGPLANERING: ERFARENHETER MED DEN SKÄRPTA TOLKNINGEN AV HABITATDIREKTIVET (eng) Session 4 Sal 3B
GRENSELØSE DATA Session 4 Sal 3C
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL Session 5 Sal 5
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT? Session 5 Sal 3A
VINTERUNDERHÅLL FÖR OPTIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET (eng) Session 5 Sal 3B


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi