Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 7: Klimatförändringar

Stormar, översvämningar, snöoväder och ras. Samhällets sårbarhet för både extremväder och långsiktiga förändringar har visats sig flera gånger med allvarliga konsekvenser.

Hur kan vi säkerställa framtidens väghållning?

Inledning Claes Brundin, Sverige

Klimatförändringar Erik Kjellström, Sverige

Nederbördsrelaterade problem Jan-Otto Larsen, Norge
• Skred, ras och steinsprang
• Bortspolad väg, erosion
• Översvämning (flom) i ett nordiskt perspektiv

Temperaturrelaterade problem Lennart Lindbom, Sverige
• Påverkan på vinterväghållningen
• Tjäle (tjällossning, tunga transporter frysta/tjälade vägar)

Vindrelaterade problem Michael K. Quist, Danmark
• Stormar (broar, vindfällen, högfjällsövergångar/öppna landskap)
• Högre havsnivå (vägar, tunnlar, färjelägen)
• Skyltar

Riskanalys Norden och sammanfattning Claes Brundin, SverigeOnsdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
ITS BIDRAGER TIL SIKKERHED Session 6 Sal 5
TEKNIKK OG LOGISTIKK FOR BEDRE HELSE - HVORDAN LØSE FORURENSINGSPROBLEMER I BYER? Session 6 Sal 3A
ERFARENHETERNA AV PPP-AVTAL VISAR FRAMÅT (eng) Session 6 Sal 3B
VÄGAR FOR FREMTIDENS FORDON Session 6 Sal 3C
BYGG OG ANLEGG – EN BRANSJE FOR DEG Session 7 Sal 5
KLIMATFÖRÄNDRINGAR Session 7 Sal 3A
KONKURRERANDE NÄTVERK I NORRA EUROPA (eng) Session 7 Sal 3B
NORDISK FORSKNINGSKONKURRANSE I ASFALTTEKNOLOGI Session 7 Sal 3C
VAD KÖR VI MED OCH VAD KÖR VI PÅ I FRAMTIDEN Plenum 3 Sal 5
VÄGEN FRAMÅT Avslutning Sal 5


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi