Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Tekniska turer

Nordsjö hamn  Ett tillgängligt Helsingfors

NORDSJÖ HAMN
Tid: Söndag 8.6 kl. 16.00 - 19.00 (Flera parallella turer)

En teknisk tur arrangeras den 8 juni till Finlands största infrastrukturprojekt, Nordsjö hamn. Turen arrangeras i samarbete med VUOLI-projektet, som förverkligar hamnens landtrafikförbindelser. Obs! Den tekniska turen är en del av kongressens välkomstprogram och är avsett även för medföljande personer. Turen övergår smidigt i ett välkomst-party vid återkomsten till Mässcentrum.

Om Nordsjö hamn-projektet
Hamnprojektet omfattar en godshamn, ett fungerande logistikområde, trafikförbindelser (hamnvägen, hamnbanan och farleden) samt företagsområdet Havsporten, som byggs intill hamnen. Projektet genomförs av Helsingfors Hamn, Sjöfartsverket, Banförvaltnings-centralen och Vägförvaltningen. Nordsjö hamn tas i bruk år 2008 och färdigställs i slutlig omfattning år 2009. Närmare uppgifter på projektets hemsida www.vuosaarensatama.fi.

Anmälning till turen görs i samband med kongressanmälan.


Vuosaaren satama  Vuosaaren satama
Bilder: Nordsjö hamn-projektet


ETT TILLGÄNGLIGT HELSINGFORS

Tid: Måndag 9.6 och tisdag 10.6 kl. 13.00 - 14.30 och 15.00 - 16.30
 

Den tekniska turen “Ett tillgängligt Helsingfors” arrangeras i samarbete med Helsingfors stad.

Under turen får deltagarna bekanta sig med en utställning av olika miljöprodukter för ökad tillgänglighet. Produkterna gör det enklare för dem som rör sig med rullstol eller rullator samt för synskadade att ta sig fram.

Med utställningen strävar man till att i anlägg-ningen av gator och grönområden öka bruket av lösningar som ger bättre tillgänglighet.

 

Som en del av turen presenteras Helsingfors för alla-projektet och deltagarna får själva pröva rullstolar och andra hjälpmedel.


Bilder: Helsingfors stad/
Ett tillgängligt Helsingfors


Anmälning till turen görs i samband med kongressanmälan. Deltagarantalet är begränsat.


 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen
Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi