Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  


 
Hur gick kongressen?
Ge oss respons!

 


 

 

Suomi|
English

Via Nordica 2008

Via Nordica 2008 är över. Kongressens 72,5 timmar utnyttjades väl av deltagarna till att samla nya erfarenheter, träffa nya människor och kanske också lära sig något nytt. För Nordiska Vägtekniska Förbundet började en ny tid med ett nytt namn, Nordiskt vägforum.

 

Se bilder från Via Nordica 2008!

- Get Together
- Öppning
- Stadens mottagning
- Banketten
- Avslutning
- Andra bilder


Foto: Henrik Kettunen

Nu även:

- Presentationerna
- Kongressavisen i pdf-format
  | nr. 1 | nr. 2 | nr. 3 | nr. 4

- Kongressavisen i Flash-format
  | nr. 1 | nr. 2 | nr. 3 | nr. 4

 


Nyheter
Information till medierna

Läs broschyren (pdf)


Anmäl dig till kongressen
Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi