Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Suomi|English

Välkommen till Via Nordica 2008

Å Nordiska Vägtekniska Förbundets vägnar har jag äran att önska Dig välkommen till den tjugonde nordiska vägkongressen, Via Nordica 2008.

Typiskt för de nordiska länderna är långa avstånd, fyra årstider och varierande förhållanden. De nordiska länderna är också kända för hög levnadsstandard och konkurrenskraftig industri, som på många områden är i spetsen för utvecklingen i världen. Allt detta kräver en säker, hållbar och under alla förhållanden välfungerande infrastruktur. Detta kan inte uppnås utan högt stående kompetens, forskning och utveckling samt effektivt utnyttjande av innovationer inom såväl traditionell teknologi som högteknologi. Likaså är det för oss viktigt att uppträda tillsammans både inom och utanför Norden samt att förena krafterna för en effektiv och enhetlig utveckling.

Via Nordica 2008 ger branschens fackfolk och andra intressenter en utmärkt möjlighet att knyta kontakter och lära sig av varandra. Kraftig fokus är lagt på framtidens utmaningar och lösningar. Till kongressens motto har vi valt Via Nordica - vägen framåt.

Kongressen är öppen också för experter från länder utanför Norden, som är intresserade av att ta del av våra erfarenheter och som ger den nordiska kongressen ett värdefullt och önskvärt internationellt inslag.

Välkommen till Helsingfors i juni 2008. Gör vägen framåt till en hållbar och säker väg tillsammans med oss.Jukka Hirvelä
Ordförande
Nordiska Vägtekniska Förbundet

Nyheter

Anmäl dig till kongressen
Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi