Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 4: Säker trafik - Byggstenarna

Ett säkert trafiksystem behöver stöd av en systemsyn. I sessionen belyses systemets olika delar och att de hänger samman.

Gata, fordon och förare är alla viktiga beståndsdelar i ett trafiksystem.

Moderator Anne Eriksson, fd Vejdirektoratet Danmark

Väg/gata, Er nullvisjonen tatt på alvor i forskrifter og vegnormaler? Kjell Seim, Vegvesenet, Norge.

Fordon, Bilprovningen, kontroll av fordonets gränssnitt mot övriga systemet. Göran Dahl, Bilprovningen Sverige

Förarens beteende ur en hierarkisk synvinkel. Martti Peräaho, Finland

System, Risikoanalyser i trafiksystemer, Ann Karin Midtgaard Statens Vegvesen, Norge

Modell för säker trafik, Peter Linnskog, Vägverket SverigeTisdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET Session 3 Sal 5
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 3 Sal 3A
SÄKRA TUNNLAR FÖR MILJÖ OCH TRAFIK (eng) Session 3 Sal 3B
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL Session 3 Sal 3C
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER Plenum 2 Sal 5
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA Session 4 Sal 5
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET? Session 4 Sal 3A
NATURA 2000 OCH VÄGPLANERING: ERFARENHETER MED DEN SKÄRPTA TOLKNINGEN AV HABITATDIREKTIVET (eng) Session 4 Sal 3B
GRENSELØSE DATA Session 4 Sal 3C
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL Session 5 Sal 5
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT? Session 5 Sal 3A
VINTERUNDERHÅLL FÖR OPTIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET (eng) Session 5 Sal 3B


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi