Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 2: Trafik för en attraktiv stad

Thomas Erlandson håller en introduktion och berättar om sessionens röda tråd genom att bryta ner termen Attraktiv stad:

- Stadsmässig – skala, fem sinnen
- Miljömässig - hållbar
- Funktionell, trafiksystemet och övriga system

Vi följer upp med ett antal snabba blickar på staden:

Thomas Erlandson - Attraktiv stad

Einar Lillebye – Det goda livet - det sociala livet på gatan.

Björn Silfverberg – Ruttval på humörets villkor

Anton Iversen - Byomdannelse og trafikale utfordringer

Guro Berge – Staden och resan som upplevelse och arena/Universell utformning och tillgänglighet för alla

• Paneldiskussion med frågor från publiken

Thomas Erlandson: summering inför 2008-2012 samt Poesi med Pentti Murole
Måndagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
KOMPETENS UTAN GRÄNSER Öppning Sal 5
MÄNNISKAN I CENTRUM Plenum 1 Sal 5
KUNDER - FRÅN HINDER TILL RESURS Session 1 Sal 5
NYA ROLLER – NYA KOMPETENSER Session 1 Sal 3A
EN GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD (eng) Session 1 Sal 3B
VEGKAPITALEN – HVA BETYR DEN FOR BRUKERNE OG SAMFUNNET? Session 1 Sal 3C
GRÆNSELØS IT – EN REJSE I NORDEN Session 2 Sal 5
TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 2 Sal 3A
MERA SAMARBETE - TILL NYTTA FÖR FORSKNINGEN? (eng) Session 2 Sal 3B
KONTRAKTSTYPER Session 2 Sal 3C


 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi