Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 5: Får våra barn lida för våra beslut?

Sessionen önskar presentera hur strategiska trafikpolitiska val som vi gör idag förbättrar eller minskar våra valmöjligheter i framtiden. Vid sessionen poängteras EU-direktivens anpassning till nationell lag-stiftning angående strategisk MKB. Ytterligare presenteras det finska kommunikationsministeriets trafikpolitiska redogörelse. Avslutningsvis jämförs nordiska trafikstrategier och deras effekter.

Sessionen består av 3 inlägg. Miljöministeriet redogör för strategisk MKB i Finland och kommunikationsministeriet om sin trafikpolitiska redogörelse. Framtidsforskaren ger sin uppfattning om hur framtiden ser ut från dessa utgångspunkter. Dessutom är målet göra en jämförelse av trafikstrategier mellan de nordiska länderna.


1 Myndigheter har enligt direktiv och lag ansvar att utreda och bedöma planer och program, som har väsentliga konsekvenser för människan och naturen
Rolf Nyström, Nylands miljöcentral, FIN

2 Med den trafikpolitiska redogörelsen, som ingår i regeringsprogrammet, vill man skapa långsiktighet i trafikpolitiken Byggnadsråd Mikko Ojajärvi, kommunikationsministeriet, FIN

3 Strategiskt material från nordiska länder och vägmyndigheter angående trafiksystemet fram till och efter 2030
Hanna Kalenoja och Markus Pöllänen, Tammerfors Tekniska Universitet, FIN
Tisdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET Session 3 Sal 5
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 3 Sal 3A
SÄKRA TUNNLAR FÖR MILJÖ OCH TRAFIK (eng) Session 3 Sal 3B
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL Session 3 Sal 3C
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER Plenum 2 Sal 5
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA Session 4 Sal 5
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET? Session 4 Sal 3A
NATURA 2000 OCH VÄGPLANERING: ERFARENHETER MED DEN SKÄRPTA TOLKNINGEN AV HABITATDIREKTIVET (eng) Session 4 Sal 3B
GRENSELØSE DATA Session 4 Sal 3C
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL Session 5 Sal 5
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT? Session 5 Sal 3A
VINTERUNDERHÅLL FÖR OPTIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET (eng) Session 5 Sal 3B


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi