Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 3: Säker trafik - Hastighet

Att begränsa och destinera rörelseenergi är nyckeln till en stor del av trafiksäkerheten. I sessionen lyfts hastigheten fram ur flera olika perspektiv politiskt, etiskt, fysiskt och tekniskt perspektiv.

Moderator Guro Ranes, Vegvesenet Norge

Retorik, att vanliga människor drabbas
• En verklig beskrivning, Maria Illermann, Danmark

Politik,
• Att det är fullt möjligt att ta beslut som är radikala, Leif Beilinson, Kommunikationsministeriet Finland

Etik, att det finns och är fullt möjligt att få folkligt stöd
• Nordisk jämförelse om acceptens till hastighetsgränser,
Jesper Sölund, Rådet for større færdselssikkerhed Danmark

Fysik, att det är grundlagar som styr, hastighet och rörelseenergi
• Potensmodellen, bekräftad genom praktiska erfarenheter, Tove Hels, DTU, Danmark

Teknik, att det finns bra möjligheter att lösa uppgiften
• Kriterier för val av hastighetsgränser, för Säker Trafik? Rune Elvik,  TØI, Norge

 

Tisdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET Session 3 Sal 5
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 3 Sal 3A
SÄKRA TUNNLAR FÖR MILJÖ OCH TRAFIK (eng) Session 3 Sal 3B
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL Session 3 Sal 3C
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER Plenum 2 Sal 5
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA Session 4 Sal 5
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET? Session 4 Sal 3A
NATURA 2000 OCH VÄGPLANERING: ERFARENHETER MED DEN SKÄRPTA TOLKNINGEN AV HABITATDIREKTIVET (eng) Session 4 Sal 3B
GRENSELØSE DATA Session 4 Sal 3C
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL Session 5 Sal 5
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT? Session 5 Sal 3A
VINTERUNDERHÅLL FÖR OPTIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET (eng) Session 5 Sal 3B


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi