Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 5: Säker trafik - Goda exempel

Sessionen innehåller ett urval av bra exempel på hur systemets olika delar kan utformas, styras, regleras och åtgärdas för att målet ska nås. Sessionen berör såväl effekt, kostnad som acceptans.

Moderator Leif Beilinson, Kommunikationsministeriet, Finland

1. ”SUPREME”, Best Practice i EU, Veli-Pekka Kallberg, VTT, Finland

2. Tilltag mot möteulykker, Anders Godal Holt, Statens Vegvesen, Norge

3. Hastighetsövervakning i Finland, anpassade toleransnivåer, Heikki Ihalainen, Polisen, Finland

4. Säker Trafik i Bergen, ett helt koncept med åtgärder, förankring och finansiering, Christer Hydén, LTH, Sverige

5. Övergångsställe – ett säkert ställe? Eero Pasanen, Helsingfors stad, Finland

6. Danska räfflor är bra, Anne Eriksson fd Vejdirektoratet, Danmark

7. Exempel på hastighetssäkrad Shared Space, Sari Wallberg, Tyrens, Sverige
 
Tisdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET Session 3 Sal 5
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 3 Sal 3A
SÄKRA TUNNLAR FÖR MILJÖ OCH TRAFIK (eng) Session 3 Sal 3B
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL Session 3 Sal 3C
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER Plenum 2 Sal 5
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA Session 4 Sal 5
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET? Session 4 Sal 3A
NATURA 2000 OCH VÄGPLANERING: ERFARENHETER MED DEN SKÄRPTA TOLKNINGEN AV HABITATDIREKTIVET (eng) Session 4 Sal 3B
GRENSELØSE DATA Session 4 Sal 3C
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL Session 5 Sal 5
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT? Session 5 Sal 3A
VINTERUNDERHÅLL FÖR OPTIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET (eng) Session 5 Sal 3B


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi