Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  


 


Suomi|English

Länkar

Nordiska Vägtekniska Förbundet

Via Nordica 2004
Congrex/Blue & White Conferences Oy
Helsingfors stad
Helsingfors Mässcentrum

Fakta om Finland

Virtual Finland
Finnish Tourist BoardNyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi