Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suomi|English

Session 3: Avgiftsbelagd biltrafik för en attraktiv stad

Sessionen tänker belysa stadsmiljö- och miljöeffekterna av att avgiftsbelägga biltrafiken.

Lärdomar hämtas från Londonprojektet, Stockholmsprojektet, Norska bompengar mm. Tyngdpunkt läggs på att visa effekter på stadsmiljön och miljön.

Utblick mot Nordens städer som funderar, planerar eller har förkastat styrmedlet avgifter vad gäller biltrafik.

- Marika Jenstav: Kort inledning

- James Odeck: Översikt av effekter av trängselavgifter med fokus på lång sikt

- Morten Welde: Vilka effekter har borttagandet av Trondheims bomring haft?

- Jonas Eliasson: Effekter av trängselskatt i Stockholm

- Summering, frågor och diskussion.Tisdagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
SÄKER TRAFIK - HASTIGHET Session 3 Sal 5
AVGIFTSBELAGD BILTRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 3 Sal 3A
SÄKRA TUNNLAR FÖR MILJÖ OCH TRAFIK (eng) Session 3 Sal 3B
FRÅN VÄGHÅLLARE TILL SAMHÄLLSBYGGARE - VÄLFÄRD MED SAMSPEL Session 3 Sal 3C
SÄKERHET FÖR ALLA TRAFIKANTER Plenum 2 Sal 5
SÄKER TRAFIK – BYGGSTENARNA Session 4 Sal 5
SAMHÄLLSEKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVET? Session 4 Sal 3A
NATURA 2000 OCH VÄGPLANERING: ERFARENHETER MED DEN SKÄRPTA TOLKNINGEN AV HABITATDIREKTIVET (eng) Session 4 Sal 3B
GRENSELØSE DATA Session 4 Sal 3C
SÄKER TRAFIK - GODA EXEMPEL Session 5 Sal 5
FÅR VÅRA BARN LIDA FÖR VÅRA BESLUT? Session 5 Sal 3A
VINTERUNDERHÅLL FÖR OPTIMAL TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET (eng) Session 5 Sal 3B


 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi