Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Suomi|English

Session 2: Grænseløs IT – En reise i Norden

Vi følger nogle personer som i 2012 planlægger og gennemfører en rejse gennem alle de nordiske lande. Ved planlægningen tages højde for omkostninger, rejsetid og den personlige CO2 kvote. På sessionen bliver belyst en række nye tekniske udfordringer, som vejmyndigheder, virksomheder og transportører i forening står overfor. Tilhørerne bliver præsenteret for Den digitale aura, som et væsentligt virkemiddel i kommunikationen.

Keynote taler og ”rejseleder” er Preben Meyer, som er direktør og medstifter af Innovation lab, der er et internationalt knudepunkt for teknologiske trends og muligheder med ny og kommende teknologi. Vi bliver ikke alene præsenteret for anvendelse af de nye WEB teknologier, men også for hvordan de gensidigt er afhængige af samarbejdende data. Vi skal følge en person på rejsen, der undervejs bliver udfordret med uforudsete begivenheder – anno 2012.

Mens keynote-taleren indvier os i den rejsendes generelle udfordringer, vilkår og muligheder, så vil der også blive zoomet ind på helt konkrete usædvanlige tekniske udfordringer, idet der ved hjælp af nogle korte, faglige indlæg med nedslagspunkter vælges en række bagvedliggende IT-mæssige og sikkerhedsmæssige udfordringer. Keynote-taleren kan eksempelvis fortælle, at personen bruger en internordisk rejseplanlægger, der sammenstiller forskellige transportmidler, mens et kort fagligt indlæg vil belyse de krav til fælles standarder, datakvalitet og dataudveksling, der skal være opfyldt for at etablere en sådan rejseplanlægger. Et andet nedslagspunkt kan være terrortrussel mod en tunnel.

En del af sessionens fokus vil på denne vis blive rettet mod deciderede IT-faglige emner som datastandardisering, datas tilgængelighed, IT-sikkerhed med videre. Et andet fokus er på de nye teknologiske informations- og kommunikationsmuligheder og behovet for samspil mellem myndigheder og virksomheder.

Moderator: Hans Jørgen Larsen  
Preben Mejer: En rejse i Norden - gränselös IT
Peter Wessel: Trafik info data
Trond Hovland: IT sikkerhed i tunnellerMåndagens sessionsbeskrivningar:

Rubrik Session Plats
KOMPETENS UTAN GRÄNSER Öppning Sal 5
MÄNNISKAN I CENTRUM Plenum 1 Sal 5
KUNDER - FRÅN HINDER TILL RESURS Session 1 Sal 5
NYA ROLLER – NYA KOMPETENSER Session 1 Sal 3A
EN GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD (eng) Session 1 Sal 3B
VEGKAPITALEN – HVA BETYR DEN FOR BRUKERNE OG SAMFUNNET? Session 1 Sal 3C
GRÆNSELØS IT – EN REJSE I NORDEN Session 2 Sal 5
TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Session 2 Sal 3A
MERA SAMARBETE - TILL NYTTA FÖR FORSKNINGEN? (eng) Session 2 Sal 3B
KONTRAKTSTYPER Session 2 Sal 3C


 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi