Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

Öppethållningstider
Må 8.30 - 17.30
Ti 8.00 - 17.30
Ons 8.00 - 17.00

 

 

 

 

 

 

Suomi|English

Media

Mediernas representanter är välkomna
Mediernas representanter kan mot uppvisande av presskort fritt delta i kongressens sessioner och utställning. Presskortet uppvisas i kongressens reception.

Vi önskar er särskilt välkomna till
- öppningen av utställningen måndagen den 9 juni kl. 9.00, samt till
- den officiella öppningsceremonin Kompetens utan gränser kl. 10.00 och
- den därpå följande öppningsplenumsessionen Människan i centrum.

Efter öppningsplenum arrangeras en möjlighet att i samband med lunchen ställa frågor till förmiddagens talare och möjligen också till de nordiska vägverkens generaldirektörer. Kongressens pressrum ligger i i hotell Holiday Inn Helsinki Fair Centres andra våning.


Kongressplats:
Helsingfors Mässcentrum
Mässplatsen 1, Helsingfors
www.finnexpo.fi 

 

Om Nordiska Vägtekniska Förbundet
Via Nordica 2004

Kontakta info@vianordica2008.fi för närmare uppgifter eller material.


Läs
Preben Mejer: Fremtidens teknologi til veje og trafik

Läs
Thorsteinn I. Sigfússon om framtidens energi

Läs
Ingemar Skogö, Vägverket: Transportmyndigheternas strategier för vidare
utvecklande av marknaden


Läs
Jan-Erik Enestam: En konkurrenskraftig nordisk och europeisk marknad -
Möjligheter och utmaningar


Läs Keynote Speaker Björn Wahlroos: Norden i globalt perspektiv

Läs Billigare deltagarpris ännu den 6 april!


Läs Via Nordica 2008 - Vägen framåt

 

Nyheter


Anmäl dig till kongressen
Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi