Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi|English

Via Nordica 2008 - Vägen framåt

Nordiska Vägtekniska Förbundet (NVF) arrangerar den 9 - 11 juni sin 20:e nordiska vägkongress, Via Nordica 2008, i Helsingfors, Finland.

Framtidens utmaningar
Kongressens vetenskapliga program tar tag i ämnen som är aktuella just nu, men den riktar även blicken framåt, mot framtidens behov och utmaningar. Detta återspeglas i kongressens huvudtema Vägen framåt.

De tre kongressdagarna erbjuder ett brett urval av intressanta sessioner och tekniska exkursioner. Det vetenskapliga programmets underteman fokuserar bland annat på människan i trafiksystemet (Tema 1: Människan i centrum), på säkerhet (Tema 2: Säkerhet för alla trafikanter) samt på framtidens lösningar (Tema 3: Vad kör vi med och vad kör vi på i framtiden).

Plock ur seminarieprogrammet:
- Kunder - från hinder till resurs
- En gemensam nordisk anläggningsmarknad (engelskspråkig session)
- Grænseløs it – en rejse i Norden
- Avgiftsbelagd biltrafik för en attraktiv stad
- Säkra tunnlar för miljö och trafik (engelskspråkig session)
- Får våra barn lida för våra beslut?
- Erfarenheterna av PPP-avtal visar framåt (engelskspråkig session)
- Klimatförändringar

Till kongressens vetenskapliga program

Inte bara seminarier
Det vetenskapliga programmet erbjuder också mindre traditionella sätt att behandla de olika ämnesområdena. I sessionen "Nya roller - nya kompetenser" behandlas ämnesområdet med metoden "Learning Café".

Sessionsserie på engelska
Arrangörerna av Via Nordica 2008 vill betjäna kongressdeltagarna på bästa sätt, och därför ges en hel serie sessioner på engelska i den annars nordiska kongressen. Den engelskspråkiga serien genomsyras av alla kongressens teman, och därav bjuder den i sig själv på en intressant vetenskaplig helhet. Samtliga övriga sessioner har engelsk tolkning.

Finlands största infrastrukturprojekt
En del av kongressens program tar en tjuvstart redan söndagen den 8 juni. Som en del av kongressens välkomstprogram arrangeras en teknisk tur till Nordsjö hamn, Finlands största infrastrukturprojekt.

Ett tillgängligt Helsingfors
Fyra år sedan på Via Nordica 2008 i Köpenhamn visade deltagarna ett stort intresse för den handikappbana som byggts upp i kongresscentret. På grund av det stora intresset har man också denna gång velat erbjuda deltagarna en möjlighet att själva pröva på framkomligheten. Under den tekniska turen “Ett tillgängligt Helsingfors” får deltagarna bekanta sig med en utställning av olika miljöprodukter för ökad tillgänglighet. Produkterna gör det enklare för dem som rör sig med rullstol eller rullator samt för synskadade att ta sig fram. Turen arrangeras i samarbete med Helsingfors stad.

Läs om kongressens tekniska turer

Utställningen är kongressens mittpunkt
Via Nordica 2008 har redan i ett tidigt skede väckt branschens intresse. Utställningen är redan nära slutsåld, även om det ännu är månader till kongressen. Via Nordica 2008-utställningen har fått en central plats, och där har du som deltagare möjligheten att knyta kontakter till sektorns olika aktörer, eller också bara koppla av en stund och träffa bekanta.

Läs om kongressens utställning

Anmäl dig senast i mars - spara pengar
Genom att anmäla dig senast i mars utnyttjar du den förmånligare deltagaravgiften, och på samma gång kan du försäkra dig om att rymmas med på evenemang med begränsat deltagarantal.

Till anmälan

Via Nordica 2008 arrangeras av Nordiska Vägtekniska Förbundet. Förbundet grundades år 1935 och är en sammanslutning som strävar efter att främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportsektorn genom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Läs mer om förbundet och dess verksamhet på www.nvfnorden.org.

 

 

Nyheter


Anmäl dig till kongressen
Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi