Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi|English

Betalning

Deltagaravgifter

  Före 31.3.2008 Efter 31.3.2008
Kongressavgift: 700 EUR 800 EUR
Kongressavgift 1 dag: 350 EUR 400 EUR
Avgift för ledsagare: 250 EUR 300 EUR

Betalning

Betalning skall ske i euro med kreditkort eller bankgiro. Var god och uppge deltagarens/ledsagarens namn på bankgiroblanketten så att vi får information om vem betalningen avser. Anmälan anses gjord då både anmälningsblanketten och betalningen inkommit. Ifall du behöver en faktura, vänligen uppge detta i anmälningsblanketten.

1. Kreditkort
Betalningen går väldigt smidigt med kreditkort, då du anmäler dig via blanketten på hemsidan. Ifall du skickar anmälningsblanketten per post, skall information om kreditkortet fyllas i (kortets nummer, de 3 säkerhetsnumren och giltighetstid samt kortinnehavarens namn-teckning) varefter kongressekretariatet debiterar kreditkortet.

2. Bankgiro
Gireringen skall ske till konto:


Bank: Aktia bank, Grankulla, Finland
Kontoinnehavare: Via Nordica 2008, c/o CONGREX
Kontonummer: 405529-20124189
SWIFT: HELSFIHH
IBAN: FI 95 4055 2920 1241 89


Obs! I samband med betalningen skall deltagaren också betala eventuella till betalningen anslutna bankavgifter.


Bekräftelse av anmälan


Ett bekräftelsebrev sänds per post till deltagaren, då betalningen är gjord.


Avbokning

Vid hinder att delta i kongressen bör anmälningen avbokas utan dröjsmål. Avbokningen skall göras per e-post eller per fax till kongressbyrån.

Om avbokningen kommit till kongressbyrån
senast den 30.4.2008 återbetalas deltagaravgiften samt hotelldepositionen frånsett med avdrag för en avbeställningsavgift om 100 EUR. Erlagd kongressavgift och hotelldeposition returneras inte om avbokning sker efter 30.4.2008. (Bokade tjänster som inte utnyttjas och evenemang som inte besöks gottgörs inte, även om detta beror på sen ankomst till eller tidig avfärd från kongressen.)
 

 

 

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi