Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

Preben Mejer: Fremtidens teknologi til veje og trafik

Thorsteinn I. Sigfússon om framtidens energi

Jan-Erik Enestam:
En konkurrenskraftig nordisk och europeisk marknad


Keynote Speaker Björn Wahlroos: Norden i globalt perspektiv

 

 

 

 

 

 

 Suomi|English

Ingemar Skogö, Vägverket:
Transportmyndigheternas strategier för vidare
utvecklande av marknaden

Generaldirektör Ingemar Skogö är en utav talarna på kongressens första engelskspråkiga session. Sessionen behandlar temat En gemensam nordisk anläggningsmarknad.

Projektet Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad startades av Nordiska ministerrådet år 2003. På basen av projektet har de nordiska väg- och banmyndigheterna kommit överens om att genomföra ett antal projekt för att koordinera sin upphandlingsmetodik.

Ingemar Skogö, ordförande i NVF Sverige, är generaldirektör på svenska Vägverket sedan år 2001. Före det har han bl.a. fungerat som generaldirektör på Luftfartsverket. Måndagen den 9 juni presenterar Skogö transportmyndigheternas strategier som skall skapa en bättre fungerande marknad i Norden.
 


Foto: Hasse Eriksson/vv.se

23.04.2008 

Nyheter


Anmäl dig till kongressen
Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi