Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi|English

Inlägg, sammanfattningar och presentationer

Information till talare och sessionsordförande


Kongressens ca 130 presentationer har utarbetats av Nordiska Vägtekniska Förbundets utskott. Ingen "Call for Papers" ha således arrangerats.

För varje inlägg skall vi ha en sammanfattning på 1/4 - 1 sida senast den 31.3.2008. Sammanfattningen går in i en tryckt serie som delas ut före sessionerna. Som ingress för serien används den text om sessionen som nu finns i programmet.

Hela inlägget kommer att läggas i den kongress-minnessticka deltagarna får vid ankomst. Vi vill därför ha inlägget i sin helhet senast den 5.5.2008.
Inget senare anlänt material publiceras.

Diskussionsordföranden avgör om man på förhand vill ha bidrag  också av diskussionsdeltagare; i så fall skall de följa denna tidtabell.

En del talare föredrar att inte ha någon text, utan enbart en presentation. Då skall presentationen finnas hos arrangörerna den 5.5. En sammanfattande text skall vi också ha senast den 31.3 för dessa inlägg. (Kom ihåg att det vi lägger in på minnesstickan skall kunna förstås, också om det är stordias, utan att någon står bredvid och förklarar.)

Samtliga presentationer skall finnas hos kongressens tekniska personal senast samma morgon inlägget hålls, helst dagen före. De som sänt in en stordiaserie för minnesstickan skall ändå helst ha med den på egen fil till kongressen.

Texter och dias skrivs på sessionsseriens språk. Programmets serie 3B är på engelska. De övriga hålls på skandinaviska språk, men vissa inlägg kan vara på engelska också där enligt överenskommelse med kongressarrangörerna.
 
Tekniska anvisningar:
Layout-mall för inläggen (doc)

Kom också ihåg att

- om en inbjuden talare enbart avser delta denna ena dag, är hon/han befriad från deltagaravgift. Meddela arrangörerna så antecknas sådana personers inträde skilt!

Talare som deltar bara under en kongressdag behöver inte registrera sig efter att arrangörerna har meddelats om deltagartiden. Endagspass fås från kongressens reception.

Talare som önskar delta i kongressen i övrigt anmäler sig som normal deltagare.  

Nyheter

Anmäl dig till kongressen

Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi