Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

Preben Mejer: Fremtidens teknologi til veje og trafik

Thorsteinn I. Sigfússon om framtidens energi

Ingemar Skogö:
Transportmyndigheternas strategier för vidare
utvecklande av marknaden

Keynote Speaker Björn Wahlroos: Norden i globalt perspektiv

 

 

 

 

 

 


Suomi|English

Jan-Erik Enestam, Nordiska rådet:
En konkurrenskraftig nordisk och europeisk marknad - Möjligheter och utmaningar


En utav kongressens många intressanta talare är Jan-Erik Enestam, Nordiska rådets direktör, tidigare finsk minister, riksdagsledamot och nordisk samarbetsminister. Enestam har länge arbetat aktivt för nordiskt samarbete och konkurrenskraft.

Jan-Erik Enestam har ofta betonat nyttan och synergierna med det nordiska samarbetet.

- Det finns fortfarande alltför många gränshinder mellan de nordiska länderna, konstaterar han i en intervju. Viktiga fokusområden anser Enestam vara bl.a. klimat- och energifrågor, forskning, utveckling och kultur.

På Via Nordica 2008 tar Jan-Erik Enestam del i kongressens första engelskspråkiga session, En gemensam nordisk anläggningsmarknad. Sessionens åhörare kommer att få höra Enestam beskriva möjligheterna och utmaningarna med en konkurrenskraftig nordisk och europeisk marknad.


Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

11.04.2008

 

Nyheter


Anmäl dig till kongressen
Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi