Nordiska Vägtekniska Förbundets XX kongress - Helsingfors den 9 - 11 juni 2008  

Preben Mejer: Fremtidens teknologi til veje og trafik

Thorsteinn I. Sigfússon om framtidens energi

Ingemar Skogö:
Transportmyndigheternas strategier för vidare
utvecklande av marknaden

Jan-Erik Enestam: En konkurrenskraftig nordisk och europeisk marknad

 

 


 

Suomi|English

Keynote Speaker Björn Wahlroos:
Norden i globalt perspektiv


Kongressens keynote speaker är Sampo-koncernens verkställande direktör, ekonomie doktor Björn Wahlroos. Wahlroos är känd för sina starka åsikter och för sitt goda affärssinne. Han har lett Sampo-koncernen sedan år 2001.

Wahlroos beskrivs som en inspirerande och rättfram talare. Han har sinne för humor och han drar sig inte för att provocera sin publik. Wahlroos framträdanden är starka - och mycket populära. Han kan konsten att skaka om sina åhörare, och därför diskuteras det han säger ofta ännu efter det att han lämnat scenen.

Björn Wahlroos har sagts vara en man med strategiskt öga, som kan konsten att se åt vilket håll världen är på väg. På Via Nordica 2008 avslöjar han sina tankar om Norden i globalt perspektiv.


Copyright © Sampo Abp

01.04.2008

 
 

 

Nyheter


Anmäl dig till kongressen
Nyhetsbrev

info@vianordica2008.fi